Multiagencja ubezpieczeniowa - wiele firm w jednym biurze:

Inter Risk Generali generali agro
Uniqua Ergo hestia Hdi
allianz pzu logo warta logo
Inter compensa tarnobrzeg  

Posiadam w swojej ofercie gwarancje ubezpieczeniowe dla biur usług płatniczych, które są od nich wymagane zgodnie z ustawą o usługach płatniczych.

Umowa gwarancji bankowej albo ubezpieczeniowej albo umowa ubezpieczenia powinna obejmować wypłatę przez gwaranta lub zakład ubezpieczeń środków pieniężnych z gwarancji lub świadczenia odszkodowawczego w przypadku niemożności wykonania przez krajową instytucję płatniczą zobowiązań wynikających z umów o świadczenie usług płatniczych, w szczególności obowiązku zwrotu wpłat wniesionych przez użytkowników w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania przez krajową instytucję płatniczą wobec użytkowników.

Aktualnie posiadam w ofercie dużo prostszą formę zabezpieczenia - polisę Odpowiedzialności Cywilnej, która jest zgodna z przepisami ustawy i rozporządzenia. Więcej na stronie: Ubezpieczenie Biur Usług Płatniczych.

(C) 2001 - 2024 Ubezpieczenia Acis.pl Piotr Kowalik w Tarnobrzegu | realizacja medox.pl | Polityka Prywatnosci | Polityka Cookies