Multiagencja ubezpieczeniowa - wiele firm w jednym biurze:

Inter Risk Generali generali agro
Uniqua Ergo hestia Hdi
allianz pzu logo warta logo
Inter compensa tarnobrzeg  

InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń SA Vienna Insurance Group:

• 20 lat na polskim rynku
• ponad 1 miliard składki przypisanej brutto w 2010, 2011, 2012 i w 2013 r.
• jedna z najlepszych ofert ubezpieczeń zdrowotnych
• lider sprzedaży gwarancji ubezpieczeniowych dla firm
• ubezpiecza 20% polskich wyższych uczelni
• ponad 800 pracowników etatowych, 53 jednostki terenowe
• ponad 3400 agentów

Ponad 150 produktów ubezpieczeniowych: majątkowych, komunikacyjnych, finansowych, osobowych i zdrowotnych dla firm, przedsiębiorstw oraz osób fizycznych. Elastyczne rozwiązania – zarówno ubezpieczenia pojedynczych ryzyk, jak i kompleksowe pakiety ochronne.

Historia

Spółka otrzymała pozwolenie na prowadzenie działalności ubezpieczeniowej w 1993 roku, jako Szkolne Towarzystwo Ubezpieczeniowe STU SA. Pierwsze polisy wystawiła rok późnej. W 1997 roku znaczącym akcjonariuszem Spółki został amerykański inwestor: CIGNA Insurance Company. Dzięki temu oraz konsekwentnej realizacji strategii już w 1998 roku Spółka wypracowała zysk bilansowy, który osiągała również we wszystkich kolejnych latach działalności. Już w 2001 roku akcjonariusze otrzymali po raz pierwszy dywidendę.

W 2006 roku Spółka dołączyła do Grupy VIENNA INSURANCE (VIG) poprzez pozyskanie nowego akcjonariusza - Wiener Städtische Versicherung AG Vienna Insurance Group. VIG jest jednym z największych europejskich koncernów ubezpieczeniowych. Akcje austriackiego akcjonariusza notowane są na giełdzie wiedeńskiej.

Ponad 50 spółek należących do VIG  zapewnia poczucie bezpieczeństwa milionom klientów w 24 krajach Europy Środkowej i Wschodniej. Wiarygodność austriackiego akcjonariusza potwierdzona została przez agencję Standard & Poor’s, która przyznała Grupie ocenę A+.

Z dniem 6 lutego 2008 roku Spółka zmieniła nazwę.  Obecnie pełna nazwa Spółki brzmi InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna Vienna Insurance Group.
Nasi Klienci

Oferta Towarzystwa ma charakter uniwersalny i skierowana jest do wielu różnych grup klientów. Niemniej jednak Spółka jest uznanym specjalistą w tworzeniu produktów ubezpieczeniowych dla:

    osób i gospodarstw domowych,
    małych i średnich przedsiębiorstw,
    banków,
    szkół i uczelni,
    klientów korporacyjnych,
    grup pracowniczych,
    przedsiębiorstw budowlanych,
    jednostek samorządu oraz organów administracji samorządowej.

Polecana oferta:

  • Pakiet „Bezpieczny DOM w InterRisk” to nowa, bardzo atrakcyjna forma kompleksowego zabezpieczenia wielu obszarów Państwa życia osobistego – domu, przedmiotów mienia ruchomego, pomocy prawnej, odpowiedzialności cywilnej, zabezpieczenia na następstw nieszczęśliwych wypadków. Zaproponowaliśmy Państwu bardzo uproszczoną przy czym bardzo korzystną formę zawarcia umowy ubezpieczenia. Produkt adresujemy specjalnie do osób fizycznych (zarówno obywateli Polski jak i innego kraju, którzy posiadają odpowiedni tytuł prawny do posiadanego mienia).

 

  • Pakiet „EURO 10 Plus” adresowany jest do małych i średnich Przedsiębiorców, którzy prowadzą działalność gospodarczą dokumentowaną księgami handlowymi lub księgami przychodów i rozchodów orazłączna wartość posiadanego przez nich mienia, które może być objęte ubezpieczeniem od ognia i innych zdarzeń losowych nie przekracza 15 mln złotych.
  • Gwarancja zapłaty wadium (przetargowa) oraz Gwarancja należytego wykonania kontraktu i usunięcia wad i usterek.

Dla kogo?

Dla wszystkich przedsiębiorstw, które startują w przetargach oraz są zobowiązane do wniesienia wadium, gwarancji zwrotu zaliczki, gwarancji dobrego wykonania i prawidłowego usunięcia usterek, a które jednocześnie nie zamierzają zamrażać własnych środków pieniężnych.

Co i w jakim zakresie gwarantujemy?

Ubezpieczeniem objęte są umowy przede wszystkim budowlane, począwszy od złożenia oferty przetargowej poprzez realizację zamówienia, aż do zakończenia okresu rękojmi i gwarancji na wykonany przedmiot umowy.

Dodatkowe informacje

Wymienione wyżej rodzaje gwarancji zabezpieczają proces inwestycyjny począwszy od złożenia oferty przetargowej poprzez realizację zamówienia, aż do zakończenia okresu rękojmi i gwarancji na wykonany przedmiot umowy.

Nasze gwarancje mogą służyć także zabezpieczeniu inwestycji finansowanych przez Unię Europejską.

Atuty naszej oferty:

  • Nieangażowanie własnych środków pieniężnych, które mogą w tym czasie „pracować” dla firmy.
  • Zachowanie płynności finansowej.
  • Zwiększenie wiarygodności firmy.
  • Stałym klientom, z którymi podpisaliśmy roczną umowę generalną zapewniamy bardzo szybki czas realizacji wniosków, duże rabaty i minimum formalności.
  • Składki ubezpieczeniowe z tytułu udzielanych gwarancji ustalamy indywidualnie dla każdego klienta na podstawie analizy wniosku o udzielenie gwarancji, nie obowiązują u nas „sztywne” taryfy.
(C) 2001 - 2024 Ubezpieczenia Acis.pl Piotr Kowalik w Tarnobrzegu | realizacja medox.pl | Polityka Prywatnosci | Polityka Cookies