Multiagencja ubezpieczeniowa - wiele firm w jednym biurze:

Inter Risk Generali generali agro
Uniqua Ergo hestia Hdi
allianz pzu logo warta logo
Inter compensa tarnobrzeg  

Historia:

Rok 1920 - powstanie Towarzystwa Reasekuracyjnego WARTA S.A. w Poznaniu. Towarzystwo zostało założone przez Krajowe Ubezpieczenie Ogniowe, Krajowe Ubezpieczenie na Życie, Poznański Bank Ziemian oraz Związek Producentów Rolnych.
Rok 1921 - wpisanie spółki do rejestru handlowego w sądzie poznańskim. Warta stajesię jedynym w Polsce rodzimym zakładem ubezpieczeniowym o profilu wyłącznie reasekuracyjnym.

[...]

Rok 2012 - Niemiecka Grupa Talanx i japoński ubezpieczyciel Meiji Yasuda nowymi akcjonariuszami Warty.

9 października Warta zmienia logo. Nowy logotyp zachowuje ciągłość z marką znaną w Polsce od 1920 r., jednocześnie nawiązując do logotypu Talanx, nowego udziałowca Warty. (Na zdjęciu: Nowe logo Warty.)

28 grudnia 2012 r. HDI Asekuracja TU S.A. oraz TUiR „WARTA" S.A. połączyły siły. Powstało w ten sposób drugie pod względem wielkości towarzystwo ubezpieczeń majątkowych na polskim rynku.

 

CASCO jednostek pływających

Ubezpieczenie casco jednostek pływających jest przeznaczone dla armatorów jednostek floty handlowej, rybackiej, ratowniczej oraz obsługi portów. Zabezpiecza ich przed stratami spowodowanymi uszkodzeniem lub zniszczeniem należących do nich jednostek.


W ramach ubezpieczenia CASCO jednostek pływających odpowiadamy za szkody polegające na uszkodzeniu lub zniszczeniu ubezpieczonej jednostki pływającej wskutek:

  • działania siły wyższej,
  • ognia,
  • kradzieży,
  • wojny, strajku lub piractwa,
  • kolizji z innymi jednostkami pływającymi, przedmiotami stałymi lub samolotami,
  • wypadku podczas przeładunku,
  • wybuchu kotłów, urwania wału lub wady materiału w maszynie lub kadłubie,
  • błędu lub zaniedbania kapitana, załogi lub pilotów,
  • awarii wspólnej.

OC armatorów jednostek pływających

Ubezpieczenie obejmuje odpowiedzialność cywilną armatorów związaną z eksploatacją jednostek pływających.
W ramach ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej armatorów WARTA obejmuje straty i koszty, które zostały poniesione przez osoby trzecie w wyniku użytkowania przez armatora jednostki pływającej, do pokrycia których armator jest zobowiązany w myśl postanowień prawnych lub umownych. 

 

 

CASCO jednostek pływających

W ramach tego ubezpieczenia WARTA obejmuje ochroną jednostki pływające używane przez przedsiębiorstwa żeglugi śródlądowej do prowadzenia działalności. Ochroną ubezpieczeniową objęte są szkody całkowite i szkody częściowe ubezpieczonych statków polegające na uszkodzeniu kadłuba, wyposażenia oraz urządzeń maszynowych lub pomocniczych, a spowodowane niebezpieczeństwami żeglugi lub siłą wyższą.

 

OC armatora

W ramach ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej armatora WARTA odpowiada za szkody osobowe lub rzeczowe wyrządzone osobom trzecim w czasie i w związku z posiadaniem lub eksploatacją jachtu, do naprawienia których armator zobowiązany jest z mocy prawa.

 

 

 

(C) 2001 - 2024 Ubezpieczenia Acis.pl Piotr Kowalik w Tarnobrzegu | realizacja medox.pl | Polityka Prywatnosci | Polityka Cookies