Multiagencja ubezpieczeniowa - wiele firm w jednym biurze:

Inter Risk Generali generali agro
Uniqua Ergo hestia Hdi
allianz pzu logo warta logo
Inter compensa tarnobrzeg  

Podmioty lecznicze muszą posiadać ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej obejmującego ryzyko odpowiedzialności cywilnej za szkody związane z udzielaniem świadczeń zdrowotnych lub nieuzasadnionym zaniechaniem ich udzielania. Ponadto szpitale powinny wziąć pod uwagę ryzyko związane ze zdarzeniami związanymi z naruszeniem praw pacjenta oraz nowy tryb dochodzenia roszczeń przed wojewódzką komisją ds. orzekania o błędach medycznych. Nowe przepisy obowiązują od 1 stycznia 2012 r.

Ustawa z 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, na ZOZ publiczne i niepubliczne, lekarzy oraz pielęgniarki, prowadzących indywidualną praktykę medyczną nakłada obowiązek posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej odpowiadający wymogom określonym w art. 24 wymienionej ustawy. Polisa ubezpieczeniowa musi obejmować ryzyko odpowiedzialności cywilnej za szkody związane z udzielaniem świadczeń zdrowotnych lub nieuzasadnionym zaniechaniem ich udzielania. Musi także obejmować ryzyka związane ze zdarzeniami związanymi z naruszeniem praw pacjenta, wymienionymi w znowelizowanej ustawie z 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.

Ten drugi zakres ryzyka obowiązuje w przypadku polis podmiotów prowadzących działalność leczniczą poza lekarzami i pielęgniarkami.Podyktowane to jest nowymi zasadami odpowiedzialności za naruszenie praw pacjenta i specjalnym trybem przypisywania odpowiedzialności i ustalania odszkodowania.

(C) 2001 - 2023 Ubezpieczenia Acis.pl Piotr Kowalik w Tarnobrzegu | realizacja medox.pl | Polityka Prywatnosci | Polityka Cookies