Multiagencja ubezpieczeniowa - wiele firm w jednym biurze:

Inter Risk Generali generali agro
Uniqua Ergo hestia Hdi
allianz pzu logo warta logo
Inter compensa tarnobrzeg  

ochrona

Szanowni rodzice,

pismo mówiące o stanie formalno-prawnym dotyczącym możliwości zawierania umów grupowych NNW uczniów można pobrać w TYM miejscu.

Wynika z niego wprost, że na mocy obowiązującego prawa ani dyrektorzy ani rady rodziców nie mają możliwości zawarcia polisy grupowego ubezpieczenia NNW dla uczniów. Większość polis wygasła z ostatnim dniem sierpnia.

W związku z powyższym wychodząc na przeciw potrzebom związanym z zapewnieniem nalezytej ochrony swoim dzieciom proponuję wszystkim rodzicom zawarcie polis w wariantach indywidualnych, każdorazowo dostosowanych do potrzeb i możliwości finansowych.

W mojej ofercie posiadam bardzo szeroki zakres możliwości, mogę przygotowac zarówno ofertę najprostszą a przez to najtańszą (20-25zł rocznie) a także ofertę z wysoką sumą ubezpieczenia i bardzo szerokim zakresem (około 200zł w skali roku). Zakres ubezpieczenia może uwzględniać to, czego dotychczas nie uwzględniała większość ubezpieczeń - czyli odpowiedzialność za skutki zdarzeń podczas treningów i zawodów sportowych.

Zapraszam do kontaktu osobistego w jednym z dwóch biur w Tarnobrzegu: ul. Moniuszki 20 (pon-pt 8:00-17:00, sob 9:00-13:00) lub Mickiewicza 16 (biuro Ergo Hestia, otwarte pon-pt 8:00-16:00). Po wcześniejszym umówieniu telefonicznym pod numerem 509 673 558 możliwe również spotkanie w biurze przy ul. Moniuszki 20 także w innych godzinach.

Polecam lekturę komunikatu ze strony Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego, wklejam jako cytat. Źródło: https://www.knf.gov.pl/o_nas/komunikaty?articleId=66542&p_id=18

Oświadczam, że nigdy tej firmy nie reprezentowałem.

Komunikat duńskiego organu nadzoru finansowego (Finanstilsynet) w związku z działaniami kontrolnymi przeprowadzonymi w stosunku do Gefion Insurance A/S

data aktualizacji 16 lipca 2019

Urząd Komisji Nadzoru Finansowego (UKNF) informuje, że 11 lipca 2019 r. duński organ nadzoru finansowego w związku z przeprowadzeniem kontroli w duńskim zakładzie ubezpieczeń Gefion Insurance A/S opublikował informację o jej wynikach.

Pełną treść komunikatu Finanstilsynet dotyczącego wyników kontroli w Gefion Insurance A/S można znaleźć na stronie internetowej: https://www.finanstilsynet.dk/Tilsyn/Vurderinger-af-finansielle-virksomheder/2019/Gefion_110719/Engelsk-version.

Finanstilsynet w ramach kontroli objął analizą zagadnienia dotyczące m.in.: modelu biznesowego zakładu ubezpieczeń, outsourcingu, rezerw techniczno-ubezpieczeniowych, polityki inwestycyjnej, wypłacalności oraz systemu zarządzania.

W wyniku kontroli Finanstilsynet stwierdził m.in.:

  • brak posiadania wymaganej kontroli nad dystrybutorami ubezpieczeń (external agents) oraz podmiotami odpowiedzialnymi za obszar likwidacji szkód,
  • brak posiadania efektywnej funkcji compliance, zarządzania ryzykiem oraz audytu wewnętrznego,
  • brak posiadania efektywnych form ładu korporacyjnego (corporate governance),
  • nieprawidłowości w procesie wyliczania rezerwy składek, 
  • nieprawidłowości w zakresie ustalania kwot należnych z tytułu umów reasekuracji, 
  • nieprawidłowości w zakresie wyliczania wielkości efektu ograniczenia ryzyka z tytułu umów reasekuracji,
  • nieprawidłowości w odniesieniu do przeprowadzania własnej oceny ryzyka i wypłacalności,
  • nieprawidłowości w odniesieniu do umów outsourcingu dotyczących zarządzania aktywami.

W związku z ww. wnioskami Finanstilsynet zastosował wobec Gefion Insurance A/S środki nadzorcze, w tym podjął decyzję o nałożeniu narzutu kapitałowego w wysokości 39,2 miliona koron duńskich (DKK), w wyniku czego wskaźnik wypłacalności wg stanu na dzień 31 maja 2019 r. zostało ustalony na poziomie 86%.

Stanowisko odnoszące się do wyżej wskazanych wyników kontroli opublikował Gefion Insurance A/S na stronie internetowej: https://www.gefioninsurance.com/#1554989807819-f154d8fc-29b5

UKNF zwraca uwagę, że Gefion Insurance A/S jest zakładem ubezpieczeń wykonującym działalność ubezpieczeniową w Danii oraz w wybranych państwach Unii Europejskiej, w ramach swobody świadczenia usług i podlega nadzorowi Finanstilsynet.

Jednocześnie należy wskazać, że Gefion Insurance A/S nie jest podmiotem nadzorowanym przez KNF. 

W kontrolę prowadzoną przez Finanstilsynet zaangażowani byli inspektorzy KNF, którzy we współpracy z Finanstilsynet przeprowadzili badanie działalności ubezpieczeniowej Gefion Insurnace A/S wykonywanej na terytorium Polski, w obszarze likwidacji szkód. 

UKNF wyjaśnia również, że do zdań KNF, zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 21 lipca 2006 r. o nadzorze nad rynkiem finansowym (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 298 ze zm.), należy podejmowanie działań informacyjnych w zakresie funkcjonowania rynku finansowego, jego zagrożeń oraz podmiotów na nim funkcjonujących w celu ochrony uzasadnionych interesów uczestników rynku finansowego.

Celem przedmiotowego komunikatu UKNF jest przekazanie potencjalnie zainteresowanym zawarciem umowy ubezpieczenia z Gefion Insurance A/S informacji o wszelkich okolicznościach dotyczących tego zakładu ubezpieczeń.

(C) 2001 - 2024 Ubezpieczenia Acis.pl Piotr Kowalik w Tarnobrzegu | realizacja medox.pl | Polityka Prywatnosci | Polityka Cookies