Multiagencja ubezpieczeniowa - wiele firm w jednym biurze:

Inter Risk Generali generali agro
Uniqua Ergo hestia Hdi
allianz pzu logo warta logo
Inter compensa tarnobrzeg  

Polecam wykupienie obowiązkowego zabezpieczenia dla biur usług płatniczych w formie prostej i szybkiej w przeciwieństwie do zabezpieczeń w postaci gwarancji ubezpieczeniowych lub bankowych.Polisa Odpowiedzialności Cywilnej dla Biura Usług Płatniczych.Przykładowo dla firmy mającej roczny obrót (sumę dokonanych płatności) w wysokości 5 milionów złotych składka za roczne ubezpieczenie wyniesie około 900zł przy płatności jednorazowej.

Podmioty lecznicze muszą posiadać ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej obejmującego ryzyko odpowiedzialności cywilnej za szkody związane z udzielaniem świadczeń zdrowotnych lub nieuzasadnionym zaniechaniem ich udzielania. Ponadto szpitale powinny wziąć pod uwagę ryzyko związane ze zdarzeniami związanymi z naruszeniem praw pacjenta oraz nowy tryb dochodzenia roszczeń przed wojewódzką komisją ds. orzekania o błędach medycznych. Nowe przepisy obowiązują od 1 stycznia 2012 r.

(C) 2001 - 2024 Ubezpieczenia Acis.pl Piotr Kowalik w Tarnobrzegu | realizacja medox.pl | Polityka Prywatnosci | Polityka Cookies